Genel Bilgi

Kütüphanelerimiz, kütüphane ortamını okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirildiği yer olarak kabul eder ve tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, Levent Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi, Levent Yerleşkesi Lise Kütüphanesi, Tepeören Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi ve Tepeören Yerleşkesi Lise Kütüphanesi olmak üzere dört kütüphane olarak hizmet vermektedir.

Kütüphanelerimizde bulunan kaynaklar, uluslararası katalog kurallarından oluşan “Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları” ve “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi” olarak bilinen ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiştir. açık raf sistemiyle hizmete sunulur. Bu kaynaklar açık raf sistemi aracılığıyla kullanıma sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ve kullanıcılarımız güncel kütüphane kayıtlarına ve elektronik veri tabanlarına internet üzerinden online olarak ulaşabilmektedir.

Teknoloji

Kütüphanelerimiz, okul kütüphaneciliği alanındaki en son yenilikleri takip eden bir yönetim anlayışına sahiptir. Bu yaklaşım doğrultusunda kütüphanelerimizde SirsiDynix kütüphane otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem ile her kütüphane işlemi K-12 uluslararası standartlarına göre elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Bu sistem sayesinde kullanıcılarımız, kütüphane koleksiyonlarındaki elektronik ve basılı kaynakları online olarak arama, gerektiğinde materyal ayırtma, ödünç alma, iade etme gibi işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca kullanıcılar, web sitesi üzerinden kütüphane hesaplarına giriş yaparak kütüphane faaliyetlerini takip edebilirler.

Kütüphanelerimizde tüm kullanıcıların kütüphane kataloglarında arama yapmasına olanak sağlayacak arama bilgisayarları mevcuttur.

Koleksiyon

Tüm kullanıcılarımız “Genel Koleksiyon”, “Referans Kitaplar Koleksiyonu”, “Atatürk Kitapları Koleksiyonu”, “e-Kaynaklar Koleksiyonu” ve “Süreli Yayınlar Koleksiyonu”ndan kütüphane kuralları çerçevesinde yararlanabilirler.

e-Koleksiyon

Aboneliğimiz olan Britannica School, Ebsco E-Book Collection, Tumble, Jstor, Sayısal Türkçe e-Kitap , Comics Plus Çizgi Roman veri tabanları ve Cumhuriyet Gazete Arşivi, Sora Magazines ve Hodder Magazines platformları içerisinde taranan 6 Milyon’u aşkın e-kaynak kullanıcılarımız için 24 saat her yerden erişilebilir durumdadır.

Faaliyetlerimiz

Kütüphanelerimizde danışma, ödünç verme, süreli yayınlar hizmeti; kullanıcı eğitimi ve teknik hizmetler, alanında mesleki eğitim almış uzman kütüphaneciler tarafından yürütülür. Bu faaliyetler, okulun müfredat programını destekleyen eğitim programları ve etkinliklerle pekiştirilir.

Anaokulundan ortaokul 5. sınıfa kadar destek veren ilkokul kütüphanemizde; öğrencilerimizin dil ve anlatım, eleştirel düşünme becerileri ve uluslararası bakış açılarını geliştirmeleri üzerine dersler verilir. Kütüphane ortamında; okuma saati, bilgi okuryazarlığı, İngilizce ve Türkçe dersleri yapılır. Öğrencilerimiz, okuma saatlerinde bağımsız olarak kütüphanedeki kitapları inceleyip okurlar. Bilgi okuryazarlığı ve İngilizce derslerinde ise oluşturduğumuz programla kütüphanenin nasıl kullanılacağını ve kütüphanede nasıl araştırma yapılacağını öğrenirler. IB-PYP sorgulama üniteleriyle bağlantı kurarlar ve bilginin beşiği kütüphanelere vurgu yapan etkileşimli etkinlik ve projelerde bulunurlar. Ayrıca kütüphanemizde “Öykü Okuma” ve “Masal Okuma” gibi etkinlikler düzenlenir.

Lise kütüphanemizde ise öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli kullanıcı eğitimleri verilir. Her öğretim yılı başında sınıflara kütüphane tanıtımları yapılır.

Öğrencilerimiz; Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (International Baccalaureate Organisation-IBO) İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme–PYP) ve Diploma Programı (Diploma Programme-DP) müfredatlarına uygun, sorgulayarak öğrenmeye teşvik edilir. Öğrencilerimiz okuma ve araştırma becerilerini geliştirmeleri için içerik oluştururken, uygulamalı akademik dürüstlük eğitimi, dünya standartlarında bir kütüphane kataloğu ve elektronik veri tabanı kullanma konusunda İngilizce eğitim alır.

Kütüphanelerimiz yıl içinde, belirli gün ve haftalarda, öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarının davet edildiği söyleşi ve imza günleri düzenler ve kitap stantları açar.

Ayrıca her yıl ; yazarlarla söyleşiler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri, resim sergileri, atölye çalışmaları, kitap fuarı gibi etkinliklerle “Kütüphane Şenliği” yapılır.